PARKOVÁ TERASA

PARKOVÁ TERASA

 

Parková terasa predstavuje dokonalú harmóniu historického prirodzeného prostredia. Terasa je vybavená letným barom, historickou fontánou, sochárskou výzdobou a stanovým prístreškom, vrátane príslušných markíz. Je na nej umiestnený cisársky stôl Márie Terézie a historické lavičky. Z terasy je v hlavnej časti výhliadka na Bratislavu. Na terase je možné uplatniť akékoľvek stolovanie.