SALA NOBILE

SALA NOBILE

Rozloha: 84 (+54+54) m2
Kapacita (sedenie): 85 (+30+30) osôb
Kapacita (recepcia): 200-300 osôb

Sala Nobile sa s dvomi príslušnými bočnými sálami nachádza na prvom poschodí, pričom predstavuje najväčší súbor sál v kaštieli. Je prístupná z vnútorného átria slavnostným schodiskom, vrámci ktorého sú umiestnené i dve toalety. Sala Nobile je určená predovšetkým pre slávnostné udalosti, svadobné obrady, príp. slávnostné recepcie usporiadaním formou stand-by stolov. V sále sa nachádzajú významné historické artefakty, vrátane reštaurátorsky odkrytých pôvodných malieb z 18. storočia.