GRÓFSKA PRACOVŇA

Rozloha: 50 m2
Kapacita (sedenie): 20 osôb
Kapacita (recepcia): 35 osôb

Nachádza sa na 1. nadzemnom podlaží nad reštauráciou. Jedná sa o najatraktívnejší priestor, ktorý može slúžiť pre rôzne typy eventov malých foriem do cca 20-25 ľudí.