PARKOVÁ TERASA

Parková terasa predstavuje dokonalú harmóniu historického prirodzeného prostredia. Terasa je vybavená letným barom, historickou fontánou, sochárskou výzdobou a stanovým prístreškom, vrátane príslušných markíz. Je na nej umiestnený cisársky stôl Márie Terézie a historické lavičky. Na terase je možné uplatniť akékoľvek stolovanie.