VSTUPNÝ FOYER

Rozloha: 233 m2
Kapacita (sedenie): 105 osôb
Kapacita (recepcia): 280 osôb

Vstupný Foyer je priestor pre prevádzku kaviarne. Je tu umiestnené umelecké dielo barového telesa s umiestneným historickým artefaktov. Priestor je vybavený audio/video technikou. Priestor je určený pre bežnú dennú prevádzku, avšak je ho možné využívať na rôzne druhy menej náročných, resp. krátkodobých eventov formou recepcie.