V blízkosti kaštieľa (lokalita Francúzskeho parku) pripravujeme zrevitalizovať v rámci rezortu exkluzívny aqua areál s kapacitou 70 – 100 ľudí s barom a príslušenstvom. Súčasťou komplexu bude kultúrno-spoločenská scéna v prírode, vhodná na organizovanie literárnych a hudobných večerov či na alternatívne formy divadla.