SALA-TERENA

Rozloha: 152 m2
Kapacita (sedenie): 85-90 osôb
Kapacita (recepcia): 200 osôb

Nachádza sa na prízemí zadného traktu s priamym prepojením na exkluzívnu západnú terasu s výhľadom do historického parku. Terasa je vybavená letným barom, historickou fontánou, sochárskou výzdobou a stanovým prístreškom, vrátane príslušných markíz. V samotnej sále sa nachádza funkčná pec a originály dvoch sôch. Sála je určená pre svadby, eventy, konferencie a je vybavená audio / video technikou. V sále sa nachádza priestor pre hudbu a tanečný parket. Na sálu nadväzuje priamo prezidentský salónik reštaurácie (15 miest), ktorý môže zvýšiť kapacitu účastníkov. Mobiliár sály predstavujú kópie historického nábytku z doby Ludviga XIV s povrchovou úpravou plátkového zlata. Osvetlenie je formou historických lustrov Carate s použitím kryštálov K1.